Covid-19 en O.S.V.Egmond

  • Laatste update op dinsdag 12 mei 2020 *

Beste leden,

Zoals jullie allemaal bekend heerst het Covid-19 virus (Coronavirus) in Nederland. De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen die ook onze duikvereniging treffen. Wij houden ons aan het beleid van de Rijksoverheid en het RIVM. Op dit moment is het volgende besloten:

  • De club houdt zich aan de richtlijn die door de NOB in samenwerking met Padi is vastgesteld. Jullie vinden deze richtlijn onderĀ https://onderwatersport.org/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-verantwoord-onderwatersport-in-de-15-meter-samenleving-1.pdf
  • Dit betekent dat we weer kunnen duiken en het dus ook weer verantwoord is om te gaan duiken
  • Het vullen van flessen in de compressieruimte gaat ook volgens protocol. Hiervoor zijn ook ontsmettingsmaterialen beschikbaar.
  • Alle clubactiviteiten zijn uitgesteld of afgelast. Hoe en of we dit gaan inhalen zal via de bekende kanalen worden gecommuniceerd. De ALV zal in ieder geval nog ingehaald worden, de stukken zijn reeds naar eenieder verzonden.

Evenementen kunnen helaas dus nog niet, maar we zijn blij met de verruiming.

Wij hopen dat het virus snel in ernst afneemt. Zodra er wijzingen op het bovenstaande komen zal eenieder binnen de club daar via e-mail, WhatsApp-groepen en via deze site van op de hoogte worden gesteld.

Verder wenst het bestuur iedereen alvast veel duikplezier het komende zomerseizoen in een goede gezondheid.

Het bestuur.

Share