Algemene ledenvergadering 2018

Allen,

Het is nog vroeg, maar dan kan de agenda alvast ingevuld worden. Op vrijdag 23 maart 2018 om 20.00 uur is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Onderwatersport vereniging Egmond.

De relevante stukken zullen voor de vergadering naar jullie toegestuurd worden.

Share