Huishoudelijk Reglement

Hier kunt u het huishoudelijk reglement van onze vereniging downloaden.

OSV Egmond – Huishoudelijk Reglement (versie 2010)

De Onderwatersport Vereniging Egmond voldoet aan de privacynormen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor informatie omtrent de AVG verwijzen wij u door naar het bestuur van de duikclub.

Share